Οι Προπονητές Μας

$

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής

$

Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο του Personal Training: 12 χρόνια.

$

Συνεχής μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο Personal Training.

$

Μέλος της ομάδας Reshape Personal Trainers 5 χρόνια.

$

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου )

$

Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο του Personal Training: 8 χρόνια.

$

Συνεχής μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο Personal Training.

$

Μέλος της ομάδας Reshape Personal Trainers τα τελευταία 6 χρόνια.

$

Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημίου )

$

Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο του Personal Training: 13 χρόνια.

$

Συνεχής μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο Personal Training.

$

Μέλος της ομάδας Reshape Personal Trainers τα τελευταία 7 χρόνια.

© Created by Spiral Mango - All Rights Reserved Re-shape